Szkolenia

Współpracujemy z firmami zewnętrznymi, które prowadzą dla nas profesjonalne szkolenia. Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.